College Park Elementary School, TX پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
تیر ۶
14 h 2 min
۶:۲۲ قبل‌ازظهر
۸:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
81°
86°
76%
0 in
188
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
81°
86°
79%
0 in
198
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
79°
84°
80%
0 in
203
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
79°
84°
80%
0 in
209
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
79°
84°
81%
0 in
215
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
79°
84°
82%
0 in
221
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
79°
84°
83%
0 in
227
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
79°
86°
84%
0 in
234
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d210
81°
86°
77%
0 in
227
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ قبل‌ازظهر
d210
84°
90°
69%
0 in
218
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
86°
90°
62%
0 in
206
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
88°
91°
61%
0 in
191
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 55%
۰ بعدازظهر
d210
88°
91°
59%
0 in
174
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 67%
۱ بعدازظهر
d210
90°
93°
58%
0 in
158
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 79%
۲ بعدازظهر
d220
90°
93°
59%
0.02 in
156
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 81%
۳ بعدازظهر
d220
90°
93°
59%
0.02 in
156
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ بعدازظهر
d340
90°
93°
59%
0.02 in
155
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
۵ بعدازظهر
d340
90°
93°
62%
0.02 in
155
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۶ بعدازظهر
d340
88°
91°
64%
0.02 in
155
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 88%
۷ بعدازظهر
d340
86°
91°
67%
0.02 in
155
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 90%
۸ بعدازظهر
d240
84°
90°
72%
0 in
158
9
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 70%
۹ بعدازظهر
n210
84°
91°
78%
0 in
160
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۰ بعدازظهر
n210
82°
90°
83%
0 in
162
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ بعدازظهر
n000
82°
90°
84%
0 in
164
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید College Park Elementary School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه