Columbus Community Hospital, TX پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۲
13 h 34 min
۶:۳۵ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
96%
0 in
18
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n410
72°
77°
98%
0 in
349
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ قبل‌ازظهر
n430
70°
75°
99%
0.06 in
354
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 77%
۳ قبل‌ازظهر
n440
70°
75°
99%
0.11 in
357
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۴ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
96%
0.11 in
0
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
95%
0.08 in
0
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
94%
0.06 in
1
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 80%
۷ قبل‌ازظهر
d440
66°
70°
94%
0.04 in
1
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 65%
۸ قبل‌ازظهر
d440
66°
70°
93%
0 in
1
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۹ قبل‌ازظهر
d440
66°
70°
92%
0.05 in
1
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ قبل‌ازظهر
d440
66°
70°
92%
0.08 in
1
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 87%
۱۱ قبل‌ازظهر
d440
68°
72°
87%
0.01 in
4
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 66%
۰ بعدازظهر
d440
68°
72°
88%
0.08 in
6
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۱ بعدازظهر
d440
68°
72°
88%
0.05 in
8
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ بعدازظهر
d320
68°
72°
83%
0.03 in
8
13
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۳ بعدازظهر
d320
70°
73°
76%
0.03 in
7
13
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 61%
۴ بعدازظهر
d320
70°
72°
74%
0.02 in
7
13
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 49%
۵ بعدازظهر
d210
70°
72°
73%
0.01 in
11
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d400
70°
72°
71%
0 in
15
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
70°
72°
72%
0 in
19
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
68°
70°
73%
0 in
19
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
66°
68°
74%
0 in
19
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n400
66°
68°
75%
0 in
19
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
66°
68°
75%
0 in
19
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Columbus Community Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه