Columbus Community Hospital, TX پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
13 h 42 min
۶:۳۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
73°
81°
97%
0 in
123
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
96%
0 in
122
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
96%
0 in
124
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
96%
0 in
125
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
95%
0 in
127
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
95%
0 in
126
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
75°
82°
95%
0 in
124
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
75°
82°
94%
0 in
123
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
91%
0 in
126
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
89%
0 in
129
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
79°
86°
87%
0 in
131
16
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
86°
78%
0 in
138
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 30%
۰ بعدازظهر
d310
82°
88°
72%
0 in
145
16
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ بعدازظهر
d310
82°
88°
71%
0.01 in
152
16
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ بعدازظهر
d310
84°
90°
71%
0.01 in
152
13
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 69%
۳ بعدازظهر
d440
82°
90°
86%
0.21 in
152
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d340
81°
90°
93%
0.22 in
153
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d440
79°
88°
95%
0.01 in
152
11
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d420
77°
84°
96%
0.02 in
151
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 83%
۷ بعدازظهر
d410
75°
82°
96%
0.01 in
150
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 67%
۸ بعدازظهر
d400
75°
82°
96%
0 in
142
13
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ بعدازظهر
n400
73°
79°
96%
0 in
134
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ بعدازظهر
n410
72°
77°
96%
0.01 in
128
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 67%
۱۱ بعدازظهر
n440
72°
77°
96%
0.01 in
127
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 87%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Columbus Community Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه