Columbus Community Hospital, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۰
13 h 31 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
94%
0 in
170
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
95%
0 in
170
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
170
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
170
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
93%
0 in
170
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
170
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
170
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
82°
95%
0 in
170
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ قبل‌ازظهر
d310
77°
84°
89%
0 in
165
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ قبل‌ازظهر
d310
79°
84°
83%
0 in
162
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
81°
86°
77%
0 in
160
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 55%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
82°
88°
73%
0.01 in
156
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۰ بعدازظهر
d310
84°
90°
68%
0.01 in
153
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 79%
۱ بعدازظهر
d210
86°
90°
64%
0.01 in
150
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d210
86°
90°
62%
0 in
150
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 81%
۳ بعدازظهر
d210
86°
90°
59%
0 in
150
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ بعدازظهر
d210
86°
88°
57%
0 in
150
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ بعدازظهر
d210
86°
90°
62%
0 in
150
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 55%
۶ بعدازظهر
d210
84°
90°
67%
0 in
150
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۷ بعدازظهر
d210
82°
88°
72%
0 in
150
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۸ بعدازظهر
d200
81°
86°
77%
0 in
148
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۹ بعدازظهر
n200
79°
84°
83%
0 in
145
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%
۱۰ بعدازظهر
n200
77°
84°
88%
0 in
140
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ بعدازظهر
n300
77°
84°
90%
0 in
140
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Columbus Community Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه