Comanche Intermediate School, TX پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۶
13 h 47 min
۶:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۴ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d300
81°
81°
47%
0 in
239
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
86°
86°
41%
0 in
233
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
88°
88°
38%
0 in
220
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
90°
90°
37%
0 in
147
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d310
91°
91°
34%
0 in
110
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
93°
93°
33%
0 in
130
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
93°
93°
33%
0 in
102
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
93°
93°
33%
0 in
83
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
93°
93°
34%
0 in
87
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
90°
90°
37%
0 in
101
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
88°
88°
39%
0 in
105
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
86°
86°
41%
0 in
110
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
82°
82°
44%
0 in
150
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
81°
81°
48%
0 in
168
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
79°
81°
52%
0 in
190
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Comanche Intermediate School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه