Comanche Intermediate School, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
13 h 35 min
۶:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۲۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
68%
0 in
100
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
72%
0 in
105
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
72°
75°
73%
0 in
106
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
74%
0 in
116
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
76%
0 in
129
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
80%
0 in
143
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
163
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
82%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
74%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
65%
0 in
198
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
81°
59%
0 in
193
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
82°
84°
53%
0 in
181
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
84°
84°
49%
0 in
171
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
86°
86°
45%
0 in
152
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d100
88°
88°
40%
0 in
140
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر
d100
88°
88°
38%
0 in
138
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۴ بعدازظهر
d200
88°
88°
38%
0 in
146
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d200
88°
88°
41%
0 in
153
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d100
86°
86°
44%
0 in
145
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ بعدازظهر
d000
84°
86°
50%
0 in
138
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۸ بعدازظهر
d000
81°
82°
60%
0 in
149
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n000
79°
82°
65%
0 in
160
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
81°
69%
0 in
163
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
75°
79°
72%
0 in
169
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Comanche Intermediate School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه