Commanders House Park, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۲۶
13 h 38 min
۶:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
72°
77°
89%
0.06 in
143
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 77%
۱ قبل‌ازظهر
n440
73°
79°
90%
0.01 in
150
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 76%
۲ قبل‌ازظهر
n320
72°
77°
94%
0.02 in
142
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 85%
۳ قبل‌ازظهر
n420
70°
75°
95%
0.02 in
134
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۴ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
96%
0.01 in
125
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۵ قبل‌ازظهر
n420
70°
75°
97%
0.01 in
125
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۶ قبل‌ازظهر
n410
70°
75°
96%
0.01 in
125
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
97%
0.01 in
125
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۸ قبل‌ازظهر
d430
70°
75°
98%
0.12 in
117
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d440
70°
75°
98%
0.04 in
109
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d440
72°
77°
94%
0.13 in
101
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d440
73°
79°
94%
0.15 in
94
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d440
77°
84°
97%
0.21 in
87
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d340
79°
86°
91%
0.21 in
82
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d340
79°
86°
86%
0.02 in
96
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d320
81°
86°
80%
0.02 in
112
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d320
82°
88°
75%
0.02 in
128
9
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d300
81°
86°
75%
0 in
129
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ بعدازظهر
d300
81°
86°
75%
0 in
130
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۷ بعدازظهر
d400
79°
84°
76%
0 in
131
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۸ بعدازظهر
d410
77°
82°
81%
0.01 in
136
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۹ بعدازظهر
n410
77°
82°
86%
0.01 in
140
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
۱۰ بعدازظهر
n410
75°
81°
91%
0.01 in
143
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 89%
۱۱ بعدازظهر
n410
75°
82°
92%
0 in
136
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 89%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Commanders House Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه