CHRISTUS Santa Rosa Children's Hospital, TX پیش بینی ساعتی

 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sunday
May 16
13 h 38 min
6:41 AM
8:19 PM
12 AM
n220
73°
79°
89%
0.06 in
143
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 76%
1 AM
n440
73°
79°
89%
0.01 in
150
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 75%
2 AM
n320
72°
77°
91%
0.02 in
142
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 84%
3 AM
n420
72°
77°
94%
0.02 in
134
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 85%
4 AM
n410
72°
77°
95%
0.01 in
125
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
5 AM
n420
72°
77°
96%
0.01 in
125
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 59%
6 AM
n410
72°
77°
96%
0.01 in
125
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 49%
7 AM
d410
70°
75°
97%
0.01 in
126
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%
8 AM
d430
70°
75°
97%
0.12 in
117
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
9 AM
d440
70°
73°
92%
0.05 in
109
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
10 AM
d440
70°
75°
95%
0.14 in
102
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
11 AM
d440
70°
73°
90%
0.16 in
94
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
12 PM
d440
75°
81°
79%
0.21 in
87
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
1 PM
d340
77°
81°
73%
0.20 in
82
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
2 PM
d340
79°
82°
69%
0.03 in
96
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
3 PM
d320
82°
86°
66%
0.03 in
112
7
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
4 PM
d320
84°
88°
65%
0.03 in
128
9
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
5 PM
d300
79°
84°
81%
0 in
129
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 76%
6 PM
d300
73°
79°
95%
0 in
130
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
7 PM
d400
75°
82°
96%
0 in
131
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
8 PM
d410
73°
79°
96%
0.01 in
136
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
9 PM
n410
73°
79°
95%
0.01 in
140
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
10 PM
n410
73°
79°
95%
0.01 in
143
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
11 PM
n410
73°
79°
96%
0 in
136
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 89%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید CHRISTUS Santa Rosa Children's Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه