CHRISTUS Santa Rosa Children's Hospital, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
اردیبهشت ۲۴
13 h 36 min
۶:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
70°
72°
68%
0 in
64
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
68°
70°
70%
0 in
60
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
71%
0 in
57
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
73%
0 in
53
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
75%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
75%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
76%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
77%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
72%
0 in
62
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
70°
67%
0 in
72
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
63%
0 in
80
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
72°
73°
59%
0 in
93
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
75°
77°
56%
0 in
107
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
77°
79°
52%
0 in
120
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
79°
81°
53%
0 in
124
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
81°
82°
54%
0 in
127
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
82°
84°
54%
0 in
130
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
81°
82°
55%
0 in
130
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
81°
82°
57%
0 in
130
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
79°
81°
58%
0 in
130
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
77°
81°
64%
0 in
133
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
77°
81°
70%
0 in
136
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
79°
76%
0 in
140
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
77°
79%
0 in
143
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید CHRISTUS Santa Rosa Children's Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه