Airport Industrial Park, VA پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
اردیبهشت ۱۷
13 h 54 min
۶:۰۴ قبل‌ازظهر
۷:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
64%
0 in
140
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
66%
0 in
150
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
69%
0 in
156
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
69%
0 in
160
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
71%
0 in
166
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
74%
0 in
150
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
73%
0 in
140
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
72%
0 in
140
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
57°
57°
64%
0 in
120
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
55%
0 in
110
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
50%
0 in
100
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
64°
64°
46%
0 in
100
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
64°
64°
45%
0 in
95
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
64°
64°
46%
0 in
90
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
64°
64°
45%
0 in
90
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
64°
64°
46%
0 in
90
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
64°
64°
47%
0 in
90
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ بعدازظهر
d300
63°
63°
50%
0 in
110
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ بعدازظهر
d310
61°
61°
55%
0 in
126
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۷ بعدازظهر
d310
59°
59°
61%
0.01 in
162
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۸ بعدازظهر
n310
57°
57°
66%
0.01 in
205
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 54%
۹ بعدازظهر
n320
57°
57°
69%
0.01 in
251
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 61%
۱۰ بعدازظهر
n210
55°
55°
72%
0.01 in
292
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۱ بعدازظهر
n220
55°
54°
74%
0.03 in
310
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 70%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Airport Industrial Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه