Airport Industrial Park, VA پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
14 h 14 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
93%
0 in
181
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
94%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
94%
0 in
213
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
95%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
96%
0 in
236
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
97%
0 in
246
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
94%
0 in
248
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
92%
0 in
252
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
89%
0 in
257
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
80%
0 in
277
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
71%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
61%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
75°
77°
57%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
77°
79°
53%
0 in
6
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
77°
77°
49%
0 in
28
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
77°
77°
49%
0 in
57
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
77°
77°
49%
0 in
82
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
77°
77°
49%
0 in
98
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
77°
54%
0 in
113
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
59%
0 in
132
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
64%
0 in
150
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
66%
0 in
164
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
68%
0 in
178
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
70%
0 in
191
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Airport Industrial Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه