Arlington Cemetery, VA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
14 h 15 min
۶:۱۸ قبل‌ازظهر
۸:۳۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
63°
63°
87%
0 in
148
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
86%
0 in
154
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
86%
0 in
160
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
61°
59°
85%
0 in
160
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
61°
59°
84%
0 in
160
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
84%
0 in
160
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
59°
57°
85%
0 in
161
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
59°
59°
85%
0 in
162
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
81%
0 in
163
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
74%
0 in
169
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
69%
0 in
177
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
63%
0 in
185
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
72°
73°
55%
0 in
173
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
73°
73°
49%
0 in
159
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
46%
0 in
143
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
75°
75°
44%
0 in
150
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
43%
0 in
157
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
75°
75°
45%
0 in
165
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
75°
49%
0 in
161
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
73°
75°
63%
0 in
157
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
70°
72°
68%
0 in
154
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
70°
67%
0 in
160
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
68°
64%
0 in
165
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
64°
66°
68%
0 in
169
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Arlington Cemetery را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه