Bethel Freewill Baptist Church, VA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
اردیبهشت ۲۴
14 h 14 min
۵:۵۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
55°
55°
65%
0 in
199
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
66%
0 in
221
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
67%
0 in
240
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
54°
54°
67%
0 in
244
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
54°
54°
66%
0 in
248
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
52°
52°
66%
0 in
252
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
54°
54°
65%
0 in
257
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
55°
55°
64%
0 in
264
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
55°
55°
62%
0 in
273
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
54%
0 in
252
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
61°
61°
47%
0 in
239
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
64°
64°
41%
0 in
230
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
64°
64°
38%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
66°
66°
35%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
68°
68°
32%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
66°
66°
33%
0 in
252
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
66°
66°
35%
0 in
271
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
66°
66°
37%
0 in
283
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
64°
64°
42%
0 in
298
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
63°
63°
48%
0 in
321
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
61°
61°
53%
0 in
350
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
59°
59°
60%
0 in
353
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
59°
59°
68%
0 in
356
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر
n200
57°
57°
76%
0 in
0
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bethel Freewill Baptist Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه