Connecticut State Office Building, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 26 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
79%
0 in
271
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
70%
0 in
262
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
59%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
51%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
46%
0 in
295
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
70°
70°
43%
0 in
298
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
42%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
73°
73°
40%
0 in
298
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
75°
75°
39%
0 in
296
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
40%
0 in
288
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
75°
75°
42%
0 in
290
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
75°
46%
0 in
333
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
57%
0 in
355
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
66%
0 in
4
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
78%
0 in
23
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
79%
0 in
193
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
85%
0 in
223
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Connecticut State Office Building را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه