Connecticut State Office Building, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۱۶
14 h 11 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
92%
0 in
188
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
95%
0 in
190
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
95%
0 in
193
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
96%
0 in
191
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
96%
0 in
197
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
95%
0 in
202
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
95%
0 in
199
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
91%
0 in
199
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
80%
0 in
204
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
68%
0 in
198
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
81°
57%
0 in
197
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
82°
82°
48%
0 in
198
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
84°
84°
42%
0 in
200
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
86°
86°
39%
0 in
200
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
88°
88°
38%
0 in
197
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
88°
88°
38%
0 in
196
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
88°
88°
41%
0 in
193
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
86°
86°
47%
0 in
187
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
84°
86°
53%
0 in
182
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
82°
86°
63%
0 in
180
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
79°
84°
73%
0 in
180
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
75°
81°
81%
0 in
177
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
79°
88%
0 in
178
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
77°
93%
0 in
199
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Connecticut State Office Building را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه