Connecticut State Office Building, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 28 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
93%
0.01 in
183
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۱ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
94%
0 in
195
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
96%
0 in
198
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
97%
0 in
207
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۴ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
98%
0 in
203
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
97%
0 in
238
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
98%
0 in
240
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ قبل‌ازظهر
d210
68°
72°
95%
0 in
210
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
85%
0 in
263
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
76%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
67%
0 in
306
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
62%
0 in
311
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۰ بعدازظهر
d000
79°
81°
58%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ بعدازظهر
d000
81°
81°
50%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 42%
۲ بعدازظهر
d000
82°
82°
46%
0 in
312
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d100
82°
82°
47%
0 in
308
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 38%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
47%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d000
81°
82°
53%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ بعدازظهر
d000
79°
81°
57%
0 in
314
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d000
77°
79°
62%
0 in
318
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ بعدازظهر
n000
73°
75°
64%
0 in
314
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
73°
67%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
70°
69%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Connecticut State Office Building را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه