Convent Notre Dame School (historical), CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 17 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
85%
0 in
293
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
85%
0 in
287
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
84%
0 in
295
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
86%
0 in
314
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
84%
0 in
334
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
79%
0 in
3
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
68%
0 in
37
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
57%
0 in
49
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
72°
52%
0 in
65
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
72°
72°
49%
0 in
71
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
73°
73°
48%
0 in
97
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
73°
73°
50%
0 in
108
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
72°
73°
55%
0 in
119
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d410
72°
73°
59%
0 in
127
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ بعدازظهر
d400
72°
73°
65%
0 in
134
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d400
70°
72°
73%
0 in
140
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d400
68°
72°
81%
0 in
100
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
d400
66°
70°
88%
0 in
92
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۹ بعدازظهر
n300
64°
66°
90%
0 in
81
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 53%
۱۰ بعدازظهر
n410
63°
63°
88%
0 in
61
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 63%
۱۱ بعدازظهر
n310
61°
61°
91%
0.01 in
61
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 72%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Convent Notre Dame School (historical) را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه