Convent Notre Dame School (historical), CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 27 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
98%
0 in
251
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۱ قبل‌ازظهر
n400
64°
68°
99%
0 in
218
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ قبل‌ازظهر
n430
64°
68°
99%
0.05 in
223
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 48%
۳ قبل‌ازظهر
n320
66°
70°
98%
0.01 in
254
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
97%
0 in
242
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
97%
0 in
251
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
96%
0 in
276
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
94%
0 in
301
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d100
66°
70°
89%
0 in
312
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
81%
0 in
305
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
72°
73°
70%
0 in
316
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
62%
0 in
322
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%
۰ بعدازظهر
d100
75°
77°
55%
0 in
319
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d100
75°
75°
50%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 25%
۲ بعدازظهر
d100
77°
77°
47%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر
d100
77°
77°
44%
0 in
304
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 20%
۴ بعدازظهر
d100
77°
77°
44%
0 in
303
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ بعدازظهر
d100
77°
77°
45%
0 in
300
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ بعدازظهر
d100
75°
75°
50%
0 in
302
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
d100
72°
73°
58%
0 in
306
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
63%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
66°
56%
0 in
324
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
64°
54%
0 in
317
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
60%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Convent Notre Dame School (historical) را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه