Convent Notre Dame School (historical), CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 19 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
79%
0 in
44
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
81%
0 in
53
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
83%
0 in
63
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
85%
0 in
60
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
87%
0 in
57
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
89%
0 in
54
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
89%
0 in
53
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
88%
0 in
53
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
87%
0 in
51
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
83%
0 in
67
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
68°
70°
78%
0 in
84
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
70°
72°
74%
0 in
100
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 26%
۰ بعدازظهر
d400
70°
72°
73%
0 in
104
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۱ بعدازظهر
d400
72°
75°
72%
0 in
107
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ بعدازظهر
d400
72°
75°
71%
0 in
109
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ بعدازظهر
d410
72°
75°
75%
0 in
107
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ بعدازظهر
d410
72°
75°
78%
0 in
104
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ بعدازظهر
d410
72°
75°
82%
0 in
100
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۶ بعدازظهر
d420
70°
73°
84%
0.02 in
92
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 39%
۷ بعدازظهر
d420
68°
72°
86%
0.02 in
83
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ بعدازظهر
d420
66°
70°
88%
0.02 in
73
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n310
66°
70°
91%
0.01 in
31
2
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n310
64°
66°
93%
0.01 in
342
2
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ بعدازظهر
n310
64°
66°
95%
0.01 in
322
4
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 19%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Convent Notre Dame School (historical) را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه