Corbin Heights Housing, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 13 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
96%
0 in
222
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
97%
0 in
236
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
97%
0 in
232
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
97%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
251
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
247
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
96%
0 in
236
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
93%
0 in
236
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
86%
0 in
246
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
75%
0 in
250
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
64%
0 in
254
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
81°
51%
0 in
268
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
235
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
84°
84°
40%
0 in
249
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
86°
86°
36%
0 in
245
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
88°
88°
35%
0 in
240
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
88°
88°
35%
0 in
219
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
86°
86°
41%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
84°
86°
53%
0 in
180
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
81°
84°
65%
0 in
188
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
77°
81°
75%
0 in
188
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
75°
81°
80%
0 in
193
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
83%
0 in
196
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
75°
86%
0 in
197
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corbin Heights Housing را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه