Corbin Heights Housing, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 28 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
97%
0.01 in
200
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۱ قبل‌ازظهر
n310
66°
70°
97%
0 in
224
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 53%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
97%
0 in
216
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
96%
0 in
220
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
96%
0 in
229
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
96%
0 in
231
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
96%
0 in
224
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
91%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
82%
0 in
274
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
73%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
64%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
77°
79°
57%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 33%
۰ بعدازظهر
d000
79°
81°
51%
0 in
315
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
318
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 22%
۲ بعدازظهر
d100
82°
82°
44%
0 in
316
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ بعدازظهر
d000
82°
82°
43%
0 in
314
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
42%
0 in
313
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر
d000
82°
82°
43%
0 in
313
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 13%
۶ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
77°
79°
54%
0 in
317
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
73°
75°
57%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
72°
72°
53%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
68°
54%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
59%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corbin Heights Housing را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه