Corbin Heights Housing, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 30 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
98%
0 in
188
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
98%
0 in
187
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
98%
0 in
187
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
98%
0 in
186
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
98%
0 in
186
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۵ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
98%
0 in
185
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۶ قبل‌ازظهر
d310
68°
72°
95%
0 in
188
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 29%
۷ قبل‌ازظهر
d310
70°
73°
91%
0 in
189
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ قبل‌ازظهر
d410
70°
73°
87%
0 in
190
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ قبل‌ازظهر
d400
72°
75°
86%
0 in
187
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
73°
79°
86%
0 in
183
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
85%
0 in
181
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 48%
۰ بعدازظهر
d320
77°
82°
81%
0.02 in
186
11
ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ بعدازظهر
d320
79°
84°
77%
0.02 in
192
13
ابری و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 56%
۲ بعدازظهر
d340
81°
86°
73%
0.02 in
197
13
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر
d340
79°
84°
81%
0.21 in
208
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر
d340
77°
84°
89%
0.21 in
221
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 51%
۵ بعدازظهر
d340
77°
84°
96%
0.21 in
235
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ بعدازظهر
d200
77°
84°
96%
0 in
235
9
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 44%
۷ بعدازظهر
d100
75°
82°
96%
0 in
235
7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 41%
۸ بعدازظهر
d100
75°
82°
96%
0 in
236
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
260
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
92%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
90%
0 in
297
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corbin Heights Housing را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه