Corpus Christi Church, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 26 min
۵:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
71%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
72%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
73%
0 in
288
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
76%
0 in
291
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
80%
0 in
289
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
83%
0 in
267
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
85%
0 in
279
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
81%
0 in
278
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
69%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
62%
0 in
302
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
57%
0 in
305
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
51%
0 in
307
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
70°
70°
48%
0 in
306
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
73°
73°
44%
0 in
302
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
75°
75°
41%
0 in
302
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
40%
0 in
303
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
40%
0 in
303
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
75°
75°
42%
0 in
300
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
62%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
68%
0 in
304
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
71%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
75%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
79%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corpus Christi Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه