Corpus Christi Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 17 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
181
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
98%
0 in
232
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
98%
0 in
251
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
98%
0 in
292
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
97%
0 in
333
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
97%
0 in
344
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
94%
0 in
353
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
91%
0 in
355
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
88%
0 in
355
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
77%
0 in
353
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
66%
0 in
350
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
55%
0 in
347
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر
d300
75°
75°
50%
0 in
1
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
44%
0 in
16
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
39%
0 in
30
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
39%
0 in
26
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ بعدازظهر
d300
81°
81°
39%
0 in
20
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ بعدازظهر
d300
81°
81°
38%
0 in
13
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۶ بعدازظهر
d300
77°
77°
51%
0 in
142
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ بعدازظهر
d300
75°
77°
64%
0 in
165
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ بعدازظهر
d300
73°
77°
77%
0 in
169
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ بعدازظهر
n200
72°
75°
83%
0 in
168
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
90%
0 in
167
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
166
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corpus Christi Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه