Corpus Christi School, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
14 h 27 min
۵:۳۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
48°
46°
68%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
46°
45°
71%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
45°
43°
75%
0 in
300
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
45°
45°
73%
0 in
305
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
72%
0 in
312
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
71%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
45°
45°
69%
0 in
331
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
48°
48°
68%
0 in
341
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
50°
50°
66%
0 in
350
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
54°
54°
63%
0 in
300
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
55°
55°
59%
0 in
252
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
55%
0 in
235
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
59°
59°
51%
0 in
221
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
61°
61°
47%
0 in
210
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
61°
61°
43%
0 in
201
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
61°
61°
38%
0 in
193
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
61°
61°
33%
0 in
186
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
61°
59°
28%
0 in
180
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
59°
59°
40%
0 in
172
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
57°
55°
52%
0 in
162
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
55°
54°
64%
0 in
150
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n220
54°
54°
71%
0.01 in
142
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ بعدازظهر
n220
52°
50°
78%
0.01 in
132
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ بعدازظهر
n220
52°
50°
85%
0.01 in
119
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 49%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Corpus Christi School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه