Cotton Hill, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
بهمن ۹
9 h 53 min
۷:۰۸ قبل‌ازظهر
۵:۰۲ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
n200
23°
14°
87%
0 in
340
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n200
23°
14°
86%
0 in
340
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
21°
10°
84%
0 in
330
11
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
21°
10°
82%
0 in
330
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
23°
12°
78%
0 in
330
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
23°
10°
74%
0 in
330
13
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
25°
12°
71%
0 in
330
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
25°
12°
68%
0 in
330
13
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
23°
10°
67%
0 in
330
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
23°
10°
65%
0 in
330
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
21°
64%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
18°
63%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
16°
65%
0 in
320
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
14°
-0°
64%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
12°
-2°
65%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
12°
-2°
65%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
10°
-6°
65%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
10°
-6°
66%
0 in
320
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cotton Hill را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه