Cotton Hollow Nature Preserve, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 19 min
۵:۴۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
77%
0 in
326
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
345
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
81%
0 in
357
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
82%
0 in
337
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
85%
0 in
301
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
89%
0 in
303
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
92%
0 in
324
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
89%
0 in
353
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
81%
0 in
343
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
74%
0 in
336
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
66%
0 in
319
0
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
55%
0 in
230
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
75°
75°
49%
0 in
221
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
45%
0 in
228
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
42%
0 in
248
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
40%
0 in
237
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
81°
81°
39%
0 in
234
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
79°
79°
43%
0 in
230
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
77°
79°
54%
0 in
203
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
73°
75°
64%
0 in
182
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
72°
73°
69%
0 in
172
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
70°
72°
74%
0 in
164
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
70°
79%
0 in
167
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
68°
85%
0 in
186
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cotton Hollow Nature Preserve را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه