Cotton Hollow Nature Preserve, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 28 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
72°
77°
98%
0.02 in
173
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۱ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
99%
0.02 in
174
7
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
99%
0.02 in
176
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۳ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
99%
0 in
193
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
98%
0 in
213
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
98%
0 in
230
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
96%
0 in
249
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
75°
94%
0 in
273
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
92%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
83%
0 in
300
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
75%
0 in
304
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
75°
79°
66%
0 in
306
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
61%
0 in
308
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 45%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
55%
0 in
311
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
313
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 40%
۴ بعدازظهر
d100
79°
79°
50%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d100
79°
79°
49%
0 in
303
9
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d000
77°
79°
55%
0 in
305
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
60%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ بعدازظهر
d000
73°
75°
65%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
64%
0 in
308
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
70°
64%
0 in
305
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
68°
63%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cotton Hollow Nature Preserve را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه