Cottrell Wharf (historical), CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
11 h 18 min
۶:۲۱ قبل‌ازظهر
۵:۳۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
32°
21°
51%
0.01 in
300
18
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ قبل‌ازظهر
n100
28°
16°
48%
0 in
300
20
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ قبل‌ازظهر
n100
27°
12°
48%
0 in
300
20
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
25°
10°
47%
0 in
300
20
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
23°
47%
0 in
303
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
21°
47%
0 in
307
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
21°
40%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
21°
47%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
21°
40%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
23°
36%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
25°
10°
39%
0 in
300
20
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
27°
14°
28%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
28°
16°
23%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
30°
18°
32%
0 in
300
18
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
32°
21°
23%
0 in
297
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
32°
21°
23%
0 in
294
18
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
32°
21°
33%
0 in
290
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
30°
19°
25%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
30°
19°
28%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
28°
19°
41%
0 in
290
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
28°
19°
32%
0 in
284
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
28°
19°
34%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
28°
19°
49%
0 in
270
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
28°
19°
40%
0 in
267
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cottrell Wharf (historical) را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه