Countryside Park, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 26 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۸ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
70%
0 in
266
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
59%
0 in
272
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
51%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
47%
0 in
298
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
70°
70°
45%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
44%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
73°
73°
42%
0 in
296
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
75°
75°
42%
0 in
292
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
75°
75°
42%
0 in
285
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
45%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
73°
49%
0 in
332
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
61%
0 in
348
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
70%
0 in
341
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
76%
0 in
315
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
81%
0 in
256
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
84%
0 in
275
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Countryside Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه