Countryside Park, CT پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 33 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
87%
0 in
307
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
73°
86%
0 in
316
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ قبل‌ازظهر
n420
70°
73°
84%
0.02 in
289
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ قبل‌ازظهر
n430
68°
72°
83%
0.04 in
286
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
83%
0.01 in
320
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۵ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
84%
0 in
307
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
89%
0 in
329
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
88%
0 in
341
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
82%
0 in
8
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
75%
0 in
21
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
68%
0 in
21
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
77°
79°
63%
0 in
20
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۰ بعدازظهر
d100
77°
79°
62%
0 in
28
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۱ بعدازظهر
d210
77°
81°
70%
0 in
32
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ بعدازظهر
d210
75°
79°
76%
0 in
42
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 55%
۳ بعدازظهر
d210
77°
82°
79%
0 in
34
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر
d210
77°
81°
75%
0 in
31
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۵ بعدازظهر
d210
77°
81°
73%
0 in
25
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۶ بعدازظهر
d100
75°
79°
74%
0 in
38
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 47%
۷ بعدازظهر
d100
73°
77°
81%
0 in
57
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ بعدازظهر
d100
72°
75°
86%
0 in
74
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ بعدازظهر
n100
70°
73°
89%
0 in
109
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
72°
92%
0 in
189
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
92%
0 in
182
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Countryside Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه