Countryside Park, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 38 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
92%
0 in
199
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
94%
0 in
191
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
95%
0 in
188
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
95%
0 in
189
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ قبل‌ازظهر
n400
66°
70°
94%
0 in
194
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۵ قبل‌ازظهر
n410
66°
70°
91%
0 in
193
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 43%
۶ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
88%
0.02 in
200
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
98%
0.15 in
202
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 78%
۸ قبل‌ازظهر
d220
64°
68°
99%
0.09 in
197
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d430
64°
68°
99%
0.07 in
200
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
99%
0.05 in
200
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
68°
72°
97%
0.03 in
204
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d420
72°
77°
93%
0.03 in
212
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d310
73°
79°
83%
0.01 in
223
13
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d220
77°
82°
76%
0.02 in
230
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 90%
۳ بعدازظهر
d310
79°
84°
76%
0.01 in
235
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 84%
۴ بعدازظهر
d210
79°
84°
78%
0 in
225
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 78%
۵ بعدازظهر
d100
79°
84°
78%
0 in
223
7
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 72%
۶ بعدازظهر
d210
79°
84°
80%
0 in
225
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ بعدازظهر
d100
79°
86°
86%
0 in
208
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 48%
۸ بعدازظهر
d100
77°
84°
92%
0 in
211
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ بعدازظهر
n100
75°
82°
95%
0 in
232
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
96%
0 in
235
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
81°
97%
0 in
245
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Countryside Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه