Countryside Park, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
14 h 31 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
95%
0 in
65
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
98%
0 in
74
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
98%
0 in
12
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
99%
0 in
283
0
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n600
61°
61°
99%
0 in
302
0
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ قبل‌ازظهر
n600
61°
61°
99%
0 in
296
2
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۶ قبل‌ازظهر
d600
59°
59°
99%
0 in
308
0
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ قبل‌ازظهر
d600
61°
61°
94%
0 in
296
0
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
86%
0 in
186
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
72%
0 in
109
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
61%
0 in
147
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
56%
0 in
162
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d000
75°
77°
52%
0 in
172
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
47%
0 in
192
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ بعدازظهر
d300
77°
77°
49%
0 in
183
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 42%
۳ بعدازظهر
d300
77°
79°
52%
0 in
186
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ بعدازظهر
d300
77°
79°
58%
0 in
199
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 44%
۵ بعدازظهر
d310
77°
79°
62%
0.01 in
195
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر
d300
75°
79°
69%
0 in
189
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 45%
۷ بعدازظهر
d100
73°
77°
75%
0 in
179
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 45%
۸ بعدازظهر
d210
73°
77°
80%
0 in
181
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 45%
۹ بعدازظهر
n310
72°
75°
86%
0 in
190
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۱۰ بعدازظهر
n300
70°
73°
92%
0 in
190
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
73°
93%
0 in
192
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Countryside Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه