Countryside Park, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 9 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
96%
0 in
197
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
97%
0 in
191
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
184
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
191
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
202
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 17%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
214
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
96%
0 in
216
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
93%
0 in
218
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
90%
0 in
221
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
82%
0 in
203
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
77°
81°
74%
0 in
180
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
82°
66%
0 in
159
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۰ بعدازظهر
d200
81°
84°
63%
0 in
160
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۱ بعدازظهر
d200
84°
88°
59%
0 in
161
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ بعدازظهر
d200
86°
88°
56%
0 in
162
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۳ بعدازظهر
d200
86°
88°
57%
0 in
163
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۴ بعدازظهر
d200
86°
90°
58%
0 in
163
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 61%
۵ بعدازظهر
d200
86°
90°
59%
0 in
164
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 66%
۶ بعدازظهر
d200
82°
88°
69%
0 in
174
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 61%
۷ بعدازظهر
d100
81°
86°
78%
0 in
183
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 55%
۸ بعدازظهر
d100
77°
84°
88%
0 in
190
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۹ بعدازظهر
n200
75°
81°
91%
0 in
193
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۰ بعدازظهر
n200
73°
79°
95%
0 in
197
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
77°
98%
0 in
202
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Countryside Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه