Cromwell Meadow State Wildlife Area, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
14 h 37 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
95%
0 in
174
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
96%
0 in
176
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
176
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
96%
0 in
171
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
68°
72°
93%
0 in
171
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
92%
0 in
184
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
68°
72°
90%
0 in
195
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
81%
0 in
199
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ قبل‌ازظهر
d420
70°
72°
74%
0.01 in
200
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۹ قبل‌ازظهر
d430
68°
72°
80%
0.06 in
194
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 59%
۱۰ قبل‌ازظهر
d430
66°
70°
88%
0.06 in
193
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 72%
۱۱ قبل‌ازظهر
d430
72°
75°
77%
0.07 in
189
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 85%
۰ بعدازظهر
d220
72°
75°
77%
0.04 in
184
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 76%
۱ بعدازظهر
d320
73°
77°
74%
0.04 in
204
13
ابری و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 67%
۲ بعدازظهر
d210
75°
79°
75%
0.01 in
216
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 59%
۳ بعدازظهر
d310
77°
82°
78%
0.01 in
219
11
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 55%
۴ بعدازظهر
d220
77°
82°
79%
0.01 in
205
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 52%
۵ بعدازظهر
d210
77°
82°
78%
0 in
212
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 49%
۶ بعدازظهر
d210
79°
84°
79%
0 in
188
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ بعدازظهر
d000
77°
82°
84%
0 in
187
7
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ بعدازظهر
d000
75°
81°
88%
0 in
187
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
90%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
93%
0 in
197
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
210
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Cromwell Meadow State Wildlife Area را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه