Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 25 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
71%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
74%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
76%
0 in
295
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
77%
0 in
295
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
79%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
83%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
52°
85%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
81%
0 in
292
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
70%
0 in
300
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
61%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
56%
0 in
321
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
51%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
70°
70°
48%
0 in
308
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
46%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
73°
73°
44%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
43%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
44%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
73°
73°
46%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
54%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
68%
0 in
321
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
74%
0 in
353
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
66°
74%
0 in
340
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
76%
0 in
313
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
78%
0 in
298
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Immaculate Conception Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه