Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
14 h 33 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
82%
0 in
290
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
81%
0 in
336
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
80%
0 in
319
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
79%
0 in
306
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
80%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
79%
0 in
319
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
78%
0 in
324
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
76%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
70%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
63%
0 in
357
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
81°
57%
0 in
347
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
82°
48%
0 in
325
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
84°
84°
42%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
86°
86°
39%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
86°
86°
37%
0 in
312
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
86°
86°
37%
0 in
309
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ بعدازظهر
d100
88°
88°
37%
0 in
306
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ بعدازظهر
d100
88°
88°
39%
0 in
302
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۶ بعدازظهر
d100
84°
86°
51%
0 in
319
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d100
81°
84°
63%
0 in
339
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
d000
77°
81°
73%
0 in
344
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر
n100
75°
79°
77%
0 in
342
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ بعدازظهر
n200
73°
77°
81%
0 in
339
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
70°
73°
84%
0 in
336
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Immaculate Conception Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه