Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 19 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
83%
0 in
344
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
85%
0 in
353
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
87%
0 in
4
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
89%
0 in
8
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
90%
0 in
11
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
92%
0 in
15
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
89%
0 in
17
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
87%
0 in
20
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
84%
0 in
24
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
78%
0 in
30
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
71%
0 in
37
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
65%
0 in
45
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
73°
75°
62%
0 in
48
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d300
73°
75°
59%
0 in
52
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ بعدازظهر
d300
75°
77°
56%
0 in
59
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۳ بعدازظهر
d300
75°
77°
61%
0 in
80
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر
d300
75°
79°
65%
0 in
102
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d300
75°
79°
69%
0 in
119
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 32%
۶ بعدازظهر
d300
73°
77°
75%
0 in
141
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
82%
0 in
221
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
88%
0 in
257
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
88%
0 in
274
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
n200
66°
70°
88%
0 in
289
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ بعدازظهر
n200
64°
66°
89%
0 in
303
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 23%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Immaculate Conception Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه