Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 16 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر ۶:۳۶
۶:۵۲ بعدازظهر ۱۸:۵۲
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
70 +21 70 +21 67%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
68 +20 68 +20 76%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
63 +17 63 +17 84%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
61 +16 61 +16 87%
0 in 0 mm
S 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
59 +15 59 +15 88%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 13 mph 22 kmh 6 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
59 +15 59 +15 89%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
غالباً شفاف
57 +14 57 +14 88%
0 in 0 mm
SE 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings