Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

شنبه
مهر ۳
12 h 2 min
۶:۴۱ قبل‌ازظهر ۶:۴۱
۶:۴۴ بعدازظهر ۱۸:۴۴
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
72 +22 72 +22 67%
0 in 0 mm
S 2 4 1
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
تا قسمتی ابری
68 +20 68 +20 76%
0 in 0 mm
S 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
تا قسمتی ابری
64 +18 64 +18 83%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
غالباً شفاف
61 +16 61 +16 82%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
61 +16 61 +16 82%
0 in 0 mm
SW 4 7 2
ابری
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
59 +15 59 +15 83%
0 in 0 mm
W 4 7 2
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی 24%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
61 +16 61 +16 83%
0 in 0 mm
W 4 7 2
ابری
تندباد 7 mph 11 kmh 3 m/s
احتمال بارندگی 30%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings