Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Immaculate Conception Church, CT پیش بینی ساعتی

جمعه
مهر ۲
12 h 5 min
۶:۴۰ قبل‌ازظهر ۶:۴۰
۶:۴۵ بعدازظهر ۱۸:۴۵
۹ بعدازظهر ۲۱
شفاف
61 +16 61 +16 87%
0 in 0 mm
NW 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
شفاف
61 +16 61 +16 88%
0 in 0 mm
W 4 7 2
شفاف
تندباد 11 mph 18 kmh 5 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
شفاف
59 +15 59 +15 89%
0 in 0 mm
W 4 7 2
شفاف
تندباد 9 mph 14 kmh 4 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings