Incarnation Rectory, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
اسفند ۱۶
11 h 28 min
۶:۱۸ قبل‌ازظهر
۵:۴۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
25°
18°
53%
0 in
304
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
23°
14°
59%
0 in
300
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
23°
14°
53%
0 in
300
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
25°
18°
53%
0 in
300
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
25°
16°
62%
0 in
300
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
23°
14°
54%
0 in
300
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
21°
10°
53%
0 in
300
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
21°
10°
61%
0 in
300
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
23°
14°
47%
0 in
304
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
23°
14°
42%
0 in
307
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
25°
14°
48%
0 in
310
11
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
27°
16°
35%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
28°
19°
33%
0 in
303
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
30°
21°
40%
0 in
300
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
30°
21°
40%
0 in
303
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
30°
21°
40%
0 in
307
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
32°
23°
39%
0 in
310
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
30°
21°
42%
0 in
313
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
28°
19°
45%
0 in
316
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
28°
19°
47%
0 in
320
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
27°
19°
50%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
25°
18°
53%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
25°
18°
55%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
23°
14°
57%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Incarnation Rectory را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه