Indian Hollow Pond Dam, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
اسفند ۷
11 h 3 min
۶:۳۰ قبل‌ازظهر
۵:۳۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
46°
41°
76%
0 in
230
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
48°
43°
77%
0 in
240
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
48°
43°
78%
0 in
260
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
45°
37°
78%
0 in
276
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
45°
37°
77%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
41°
34°
74%
0 in
290
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
39°
32°
73%
0 in
300
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
37°
28°
72%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
39°
32°
69%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
39°
30°
63%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
41°
32°
57%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
41°
32°
52%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
43°
36°
48%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
43°
36°
45%
0 in
309
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
45°
37°
44%
0 in
300
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
45°
37°
43%
0 in
300
16
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
43°
36°
44%
0 in
300
13
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
41°
34°
45%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
37°
30°
49%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
34°
27°
53%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
34°
27°
55%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
32°
25°
58%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
30°
21°
58%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
30°
21°
59%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Hollow Pond Dam را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه