Indian Ledge Park, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
96%
0 in
314
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
96%
0 in
320
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
92%
0 in
324
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
83%
0 in
324
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
73%
0 in
323
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
63%
0 in
319
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۰ بعدازظهر
d100
79°
81°
57%
0 in
309
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر
d100
79°
81°
55%
0 in
309
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 24%
۲ بعدازظهر
d100
81°
82°
53%
0 in
312
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
49%
0 in
314
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 24%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
313
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ بعدازظهر
d000
79°
81°
51%
0 in
313
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
d000
75°
77°
55%
0 in
317
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
55%
0 in
327
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
70°
72°
55%
0 in
323
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
68°
62%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
67%
0 in
316
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Ledge Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه