Indian Ledge Park, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 11 min
۵:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
97%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
97%
0 in
248
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
263
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
273
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
95%
0 in
284
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
95%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
94%
0 in
312
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
87%
0 in
213
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
75%
0 in
180
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
82°
65%
0 in
172
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
58%
0 in
174
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
84°
52%
0 in
182
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
84°
46%
0 in
185
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
86°
86°
42%
0 in
184
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
86°
86°
43%
0 in
178
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
86°
86°
46%
0 in
164
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
86°
88°
52%
0 in
165
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
82°
86°
62%
0 in
178
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
79°
82°
70%
0 in
180
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
77°
82°
78%
0 in
188
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
73°
77°
82%
0 in
193
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
75°
85%
0 in
190
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
75°
85%
0 in
200
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Ledge Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه