Indian Ledge Park, CT پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 17 min
۵:۴۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
78%
0 in
337
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
79%
0 in
338
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
79%
0 in
344
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
347
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
59°
59°
82%
0 in
339
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
84%
0 in
338
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
84%
0 in
343
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
82%
0 in
340
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
76%
0 in
349
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
66%
0 in
41
0
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
61%
0 in
193
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
75°
77°
57%
0 in
209
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
77°
79°
54%
0 in
211
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
77°
77°
49%
0 in
220
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
79°
79°
43%
0 in
231
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
79°
79°
40%
0 in
240
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
79°
79°
41%
0 in
234
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
79°
79°
48%
0 in
190
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
77°
60%
0 in
169
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
73°
75°
65%
0 in
200
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
72°
73°
70%
0 in
190
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
70°
73°
80%
0 in
201
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
72°
84%
0 in
228
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
66°
70°
88%
0 in
264
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Ledge Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه