Indian Ledge Park, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
14 h 20 min
۵:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
85%
0 in
111
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
83%
0 in
119
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
87%
0 in
307
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
88%
0 in
301
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۴ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
90%
0 in
299
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 23%
۵ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
92%
0 in
299
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
88%
0 in
286
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
85%
0 in
277
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
81%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
73%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
75°
64%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
56%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
77°
79°
52%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d000
79°
79°
48%
0 in
312
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ بعدازظهر
d000
82°
82°
44%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
۳ بعدازظهر
d000
82°
82°
43%
0 in
314
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d000
82°
82°
42%
0 in
320
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d000
81°
81°
42%
0 in
330
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
79°
81°
53%
0 in
339
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
75°
77°
64%
0 in
350
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
73°
77°
75%
0 in
1
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
72°
75°
75%
0 in
26
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
70°
73°
76%
0 in
38
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
70°
76%
0 in
45
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Ledge Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه