Indian Neck School, CT پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 34 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
73°
79°
93%
0 in
250
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ قبل‌ازظهر
n210
72°
77°
93%
0 in
266
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۲ قبل‌ازظهر
n340
72°
77°
94%
0.02 in
204
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ قبل‌ازظهر
n210
70°
75°
95%
0.01 in
213
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 26%
۴ قبل‌ازظهر
n200
70°
75°
95%
0 in
256
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۵ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
96%
0 in
277
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
96%
0 in
171
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
96%
0 in
214
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
94%
0 in
264
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
91%
0 in
246
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
81°
88°
83%
0 in
280
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
84°
91°
76%
0 in
227
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۰ بعدازظهر
d100
86°
93°
76%
0 in
227
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d000
86°
93°
77%
0 in
219
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۲ بعدازظهر
d100
88°
95°
75%
0 in
207
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d100
88°
95°
73%
0 in
199
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ بعدازظهر
d100
88°
93°
71%
0 in
197
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۵ بعدازظهر
d000
86°
91°
72%
0 in
196
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d000
84°
91°
78%
0 in
218
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۷ بعدازظهر
d000
81°
88°
86%
0 in
227
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
d100
77°
84°
89%
0 in
239
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
75°
81°
90%
0 in
251
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
81°
91%
0 in
234
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
79°
93%
0 in
245
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Neck School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه