Indian Neck School, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 6 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
96%
0 in
232
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 22%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
204
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
169
4
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
97%
0 in
130
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۴ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
178
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 34%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
97%
0 in
232
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 38%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
96%
0 in
295
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
96%
0 in
61
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
93%
0 in
126
0
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
88%
0 in
225
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
79°
84°
82%
0 in
210
0
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
81°
88°
82%
0 in
180
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d000
82°
90°
81%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d000
84°
91°
79%
0 in
183
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ بعدازظهر
d220
84°
91°
78%
0.02 in
184
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ بعدازظهر
d100
84°
91°
76%
0 in
173
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ بعدازظهر
d100
86°
93°
74%
0 in
159
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ بعدازظهر
d100
84°
90°
74%
0 in
155
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ بعدازظهر
d100
81°
86°
76%
0 in
157
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۷ بعدازظهر
d200
77°
82°
78%
0 in
153
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d100
73°
77°
78%
0 in
126
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ بعدازظهر
n100
72°
75°
77%
0 in
125
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
80%
0 in
118
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
132
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Neck School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه