Indian Neck School, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۸
14 h 4 min
۵:۵۴ قبل‌ازظهر
۷:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
92%
0 in
162
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
93%
0 in
158
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
95%
0 in
154
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
95%
0 in
161
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
95%
0 in
169
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
66°
70°
95%
0 in
179
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
93%
0 in
177
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
92%
0 in
175
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
72°
77°
91%
0 in
171
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر
d200
73°
79°
88%
0 in
170
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
85%
0 in
170
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
84°
82%
0 in
170
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d100
81°
86°
79%
0 in
167
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۱ بعدازظهر
d100
82°
88°
77%
0 in
165
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ بعدازظهر
d100
84°
90°
75%
0 in
163
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۳ بعدازظهر
d200
84°
90°
75%
0 in
161
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ بعدازظهر
d200
82°
88°
76%
0 in
158
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ بعدازظهر
d300
82°
88°
77%
0 in
156
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ بعدازظهر
d200
79°
84°
79%
0 in
154
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۷ بعدازظهر
d200
77°
82°
80%
0 in
152
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ بعدازظهر
n100
75°
81°
82%
0 in
149
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ بعدازظهر
n100
73°
79°
84%
0 in
152
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
75°
86%
0 in
154
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n200
70°
73°
87%
0 in
157
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Indian Neck School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه